Kính chào quý khách hàng HOC,

Chúng tôi vui mừng thông báo Ủy ban Cơ hội Nhà ở của Quận Montgomery, MD (HOC) đã mở cửa trở lại

cho công chúng!

Vui lòng tiếp tục liên hệ với các nhân viên được chỉ định Housing Specialist, Property Management

Office/Scattered Site Manager và/hay Resident Services Counselor cho các nhu cầu cá nhân của bạn.

Bạn có thể ghé thăm chúng tôi tại các địa điểm sau để biết thông tin và hướng dẫn chung:

- Trụ sở HOC, 240-627-9400, 10400 Detrick Avenue Kensington, MD 20895

- Gaithersburg Customer Service Center, 240-627-9792, 101 Lakeforest Blvd, #200, Gaithersburg, MD 20877

- Silver Spring Customer Service Center, 240-627-9793, 880 Bonifant St., Silver Spring, MD 20910

- East Deer Park Office, 240-627-9489, 231 East Deer Park Dr., Gaithersburg, MD 20877

Nếu cần hỗ trợ thêm, bạn có thể liên hệ với Tổng đài của chúng tôi theo số (240) 627-9400 hoặc gửi

email tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng - 5 giờ chiều.

Chúng tôi cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn và chúng tôi mong được gặp bạn!

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn dịch vụ tuyệt vời.